Wladiwostok

Wladiwostok is de belangrijkste Russische haven aan de Stille Oceaan. In de winter wordt de haven opengehouden door ijsbrekers. Het is tevens het eindstation van de Transsiberische Spoorweg, de belangrijkste maritieme basis aan de oostkust en het eindpunt van de noordelijke zeeroute. De stad heeft grote scheepswerven, rangeerterreinen, visverwerkende bedrijven en fabrieken.

Op het station van Wladiwostok staat een monument met daarop geschreven: "The last 9.288 th kilometer of the Great Trans-Siberian Railroad." De juiste afstand is dus 9.288 kilometer. Het stationsgebouw in Wladiwostok is van dezelfde architect als die van het station in Moskou namelijk N. Konovalov. Het gebouw stamt uit 1912. Aan de muur van het tegenover liggende postkantoor staat "Vladivostok is far away, but the city is ours", een uitspraak van Lenin. Een gigantisch standbeeld van Lenin kijkt uit over het stationsgebouw.

In 1860 werd de stad gesticht als gevolg van de Russische expansiedrang richting het oosten. Men noemde de stad Wladiwostok, "heerser van het oosten." Al snel vestigden soldaten zich hier en zag men in hoe belangrijk de stad was. De haven is relatief kort bevroren, slechts 72 dagen per jaar.

In 1904 brak de Russisch-Japanse oorlog uit. Nadat Port Arthur in handen was gevallen van de Japanners, werd Wladiwostok de belangrijkste militaire haven. Grote delen van de stad lagen onder vuur en werden verwoest, maar de stad hield stand.

In de eerste wereldoorlog werd de stad bezet gehouden door de geallieerden waaronder Japanse, Engelse, Amerikaanse, Italiaanse en Franse troepen. Zij steunden het Witte Leger tegen de Bolsjewieken. In 1922 waren de meeste buitenlandse manschappen inmiddels gevlucht en kwam de stad definitief onder Russisch bestuur.

Na de tweede wereldoorlog werd de stad afgesloten voor buitenlanders. Pas in 1990 was de stad weer bereikbaar door toedoen van Gorbatsjov. Sindsdien is de stad erg gewelddadig geworden omdat sommigen zich iets te veel vrijheid toeeigenden.

Wladiwostok staat bekend om zijn ongewone aanblik. De gebouwen zijn als een soort theater tegen de heuvels aangebouwd. Je kunt vanuit een willekeurig punt vaak de halve stad zien. De aanblik van de stad wordt wel eens vergeleken met Napels. Er zijn speciale uitkijkposten ingericht vanwaar je de stad kunt overzien. Vooral in het donker doet de stad dan mysterieus aan.


www.transsib.nl